Religion och svenska kyrkan

När det kommer till religion så finns det enormt mycket att skriva om. Denna sida tar upp det mesta inom detta ämne och därmed även en mängd olika religioner. Det finns ganska många religioner runt om i världen. I Sverige idag har vi många olika, tack vare att det blivit en mångfald av människor som bor här. Många svenskar tillhör dock en kyrklig samfällighet inom Svenska kyrkan. Idag heter det dock pastorat.

Svenska Kyrkan

Svenska kyrkan var en statskyrka i Sverige mellan 1536-2000 och är idag det största trossamfundet i Sverige. De har runt 6 miljoner medlemmar. Det kom ett riksdagsbeslut år 2000 som separerade svenska staten med Svenska kyrkan. I stället lagstadgades kyrkan som rikstäckande evangeliskt-lutherskt folkkyrka. De historiska rötterna räknas från att Sverige blev kristnat. Gustav Vasa reformerade Uppsala kyrkoprovins under 1500-talet och kallade det för Svenska kyrkan.

Begravningar

Alla i Sverige, även om man inte tillhör Svenska kyrkan ska genom lag erlägga en så kallad begravningsavgift. Avgiften tillfaller Svenska kyrkan, som har fått i uppdrag av staten att sköta all begravningsverksamhet i alla kommuner utom i Stockholms kommun och Tranås kommun, där respektive kommun har motsvarande uppdrag. Avgiften betalas genom utdebitering av Skatteverket på samma vis som man betalar kommunalskatt och kyrkoavgift. Om man inte är medlem i Svenska kyrkan kan man dock inte få en begravningsgudstjänst i kyrkan. Då kan man istället få det som kallas för en borgerlig begravning. Anhöriga kan då välja fritt vad som ska vara med i själva ceremonin. Ofta är det med musik, dikter, minnesberättelser med mera. Man kan få hjälp av en begravningsbyrå för att ordna begravningen.